WCRS – vattentätning av betong

Affärsidén är enkel. Vi har nästa generations vattentäta produkter för betong. I dubbel mening. Som exklusiv distributör i Sverige marknadsför vi produkter som RadCon Formula#7® vilken fungerar vattenavstötande för betongkonstruktioner så som Hustak, Husgrunder, Bottenplattor, Fasader, Landskapsarkitektur & trafikerbara ytor som Vägar och Viadukter (Radcon Formula 7® är CE märkt enligt CE 1504-2, system 2+ vilket innebär att det klarar trafikverkets krav). Se även Radmyx (för betong under marknivå), RadSeal (för härdning och dammbindning av betonggolv) & RadGuard (för låggradig betong, som murbruk, tegel och andra porösa material). Se bild nedan för en övergripande bild över användningsområden för våra vattentäta produkter. Mer utförliga och detaljerade beskrivningar, med datablad – teknisk information – och referenser finns under respektive produkt.

Se våra produkter som finns tillgängliga för uthyrning eller beställning här.

Läs vårt repotage från Aktuella Byggen!

Överblicksguide för vattentätande produkter

Behöriga utbildningar

Medlem i Företagsförbundet

Logotyp för Företagarförbundet Fria Företagare

Medlem i Småföretagarna

Logotyp för Småföretagarnas Riksförbund

Medlem i Företagarna

Medlem i Företagarna
TransQ certifierad

UC Kreditvärdighet

WaterResisted Sweden kreditvärdighet

Svensk återförsäljare

Svensk återförsäljare

Radcon #7 presentation