Readymade

Radmyx readymade är vår blandning av Radmyx unika egenskaper och GP cement i noggrann utvald mängd för att uppnå högst resultat.

Produkten går att använda som slamma , bruk och antingen borstas eller penslas på i två lager för bästa resultat.

Det som är väldigt viktigt med denna produkt är att den alltid skall hållas fuktig, då kristallerna i readymade-betongen transporteras in i den betongyta som skall behandlas genom vattnet som betongen suger åt sig. Utan vatten kan alltså inte kristallerna vandra och då kan inte behandlingen utföras.

Därför vattnar vi alltid minst 5 gånger om dagen i minst 5 dagar för att säkerhetsställa att kristallerna har haft bästa förutsättningarna för att kunna vandra.

För mer ingående egenskaper hänvisar vi till Radmyx.

Applikationsprocess

Applikationsmoment
dag 1-2
dag 7+

Radmyx Readymade in action

Applicering av Radmyx Readymade på sluttande betongvägg i fuktig miljö.

Behöriga utbildningar

Medlem i Företagsförbundet

Logotyp för Företagarförbundet Fria Företagare

Medlem i Småföretagarna

Logotyp för Småföretagarnas Riksförbund

Medlem i Företagarna

Medlem i Företagarna
TransQ certifierad

UC Kreditvärdighet

WaterResisted Sweden kreditvärdighet

Svensk återförsäljare

Svensk återförsäljare

Radcon #7 presentation