Vanliga frågor om Radcon

Radcon tränger ner så djupt som den behöver, för att ge ett självreparerande tätningsmembran under ytan

Radcon har ett snitt på 14-17 mm på 40 mpa betong , testet utfördes av CSIRO.

Radcon är livstids tätskikt: det kommer vattentäta betongen under dess hela livslängd.

När Radcon har applicerat på betongen så ger den ett tätskikt som även ökar hårdheten på betongen till en hårdhet likvärdig med granit.

Radcon har CE märkning 1504-2, system 4.

Produkten är även godkänd i BASTA och klarar kraven för Byggvarubedömningen.

Asfalt som har en temperatur på 160 grader kommer inte ha några skadliga effekter på effektiviteten.

Tester utfört av Washington Highway Authority har gjorts och visar att asfalten inte förlorar någon bindningsförmåga mot den Radcon behandlade ytan.

Självklart kan man det, men eftersom Radcon är ett levande material som livnär sig på vatten så finns det några saker att tänka på:

  • Alla vattenbaserade färger och alkrylmembran bör inte placeras direkt på den applicerade betongytan, då Radcon kommer livnära sig på den.
  • Om Man använder en sådan produkt, utför arbetet och låt det härda fullt ut innan du applicerar Radcon.
  • Cement, alkohol eller terpentin baserade produkter kommer inte förlora vidhäftning med den Radcon behandlade ytan.

Aluminium, stål och glas bör täckas vid applicering, då dessa kan få ”vita fläckar”

Efter att Radcon blivit beröringstorr måste första vattningen göras (Detta mellan 2-6 timmar normalt. Är det fortfarande blött efter 6 timmar, vattna ändå), annars går behandlingen förlorad.

När den är beröringstorr så kan man inte vattna för mycket. Andra och tredje vattningen kan göras närsomhelst, men det är först efter 3 vattningar under tre dagar, som Radcon kan uppnå 100% vattentät resultat.

Betong med flygaska typ F och V skall undvikas.

För ett tränat öga kan man skilja en liten glans på ytan, men Radcon lämnar inga missfärgningar eller synförändringar när behandlingen är slutförd eller med tiden.

Mer frågor och svar finner ni på vår leverantörs hemsida: www.radcrete.com.au

Behöriga utbildningar

Medlem i Företagsförbundet

Logotyp för Företagarförbundet Fria Företagare

Medlem i Småföretagarna

Logotyp för Småföretagarnas Riksförbund

Medlem i Företagarna

Medlem i Företagarna
TransQ certifierad

UC Kreditvärdighet

WaterResisted Sweden kreditvärdighet

Svensk återförsäljare

Svensk återförsäljare

Radcon #7 presentation